فروش تخصصی اتصالات Fitting / ولو Valve / فیلتر Filter

لیست انواع شیرهای سوئیچ لاک Swagelok قابل تأمین توسط شرکت طاها کیمیا تجهیز
Ball Valves


40 Series


40G Series


Multipurpose AFS


83 and H83 Series


FKB Series


SK Series


60 Series

Ball Valve

Needle Valves